Servicii

EuroConsult Plus este o companie dinamica care furnizeaza servicii de consultanta si instruire
pentru documentarea si implementarea unui Sistem de Management

SR EN ISO 9001:2015

Sistemul de Management al Calității

SR EN ISO 14001:2015

Sistemul de Management al Mediului

ISO 22000:2018

Evaluarea riscurilor in cadrul Sistemelor de Management al Sigurantei Alimentului

SR OHSAS 18001:2008

Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

ISO 27001:2013

Securitatea informației

SR EN ISO 15189:2007

Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență

ISO/CEI 17025:2018

Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări

ORGANIZĂRI EVENIMENTE

PROIECTE EUROPENE