SR EN ISO 15189:2007

Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta

SR EN ISO 15189:2007 a fost elaborat cu intentia de a furniza incredere in laboratoarele medicale, deoarece serviciile medicale sunt esentiale pentru ingrijirea pacientilor, iar acestea trebuie sa poata respecta necesitatile tuturor pacientilor si a personalului clinic responsabil pentru ingrijirea acestora. Referindu-se la calitate si competenta este evident ca standardul urmareste cele doua componente stabilind cerintele de management si cerintele tehnice specifice laboratoarelor medicale.

 

Serviciile laboratorului medical, inclusiv interpretarea rezultatelor si serviciile de consultanta trebuie sa fie astfel proiectate incat sa indeplineasca nevoile pacientilor si ale personalului medical responsabil pentru ingrijirea acestora. Pentru aceasta, standardul prezinta modul de definire a responsabilitatilor managementului si ale personalului laboratorului.

 

O directie in care managementul laboratorului trebuie sa defineasca si sa documenteze politicile si procedurile de selectare si utilizare este aceea a serviciilor externe si de aprovizionare care ar putea afecta calitatea serviciilor laboratorului. Proceduri trebuie sa existe si in cazul serviciilor de consiliere acordate de personalul de specialitate al laboratorului.

 

De asemenea, conditiile de mediu si de lucru trebuie sa fie monitorizate continuu, astfel incat sa fie conforme cu cerintele prevazute in standard referitoare la spatiul de desfasurare al activitatii, dotarile necesare pentru persoanele cu handicap, spatiile de depozitare, sistemul de comunicare.