SR EN ISO 9001:2015

Sistemul de Management al Calității

Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) a publicat a 4-a editie a Standardului de Management al Calitatii ISO 9001:2008. Actuala editie a standardului clarifica unele cerinte si le coreleaza cu cerintele Standardului de Mediu ISO 14001:2005. In termen de 12 luni de la publicarea prezentului standard toate certificarile se vor face conform cu cerinte SR EN ISO 9001:2008.

Certificarea sistemelor de management pentru societatea dumneavoastra va aduce multiple avantaje:

 • Pastrarea pozitiei de piata si cucerirea a noi nise de piata;
 • Imbunatatirea imaginii organizatiei si plasarea acesteia pe piata concurentiala intr-o pozitie avantajoasa;
 • Coordonarea si conducerea activitatii intregii organizatii intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii;
 • Cresterea increderii partenerilor de afaceri (clienti, furnizori) in serviciile si produsele oferite, precum si in respectarea conditiilor contractuale asumate;
 • Cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor acestuia, generand incredere;
 • Confirma partenerilor (clienti, furnizori) ca societatea functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international;
 • Crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a proceselor interne;
 • Imbunatatirea performantei produselor si serviciilor livrate clientilor;
 • Avantaje economice generate de scaderea ponderii produselor defecte, scaderea clientilor ce migreaza catre alte companii si scaderea nemultumirilor clientilor;
 • Adaptarea activa si sistematica la modificarile conditiilor pietei;
 • Transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei;
 • Indeplinirea conditiilor de participare la licitatii.

ETAPELE PROGRAMULUI DE CONSULTANTA

1. INITIERE PROCES

 • Discutii preliminare
 • Negociere contract
 • Semnare contract consultanta

2. ANALIZA DE DIAGNOZA INITIALA

Obiectivele urmarite in timpul analizei de diagnoza sunt:

 • Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta. Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui germenii viitorului sistem al calitatii.
 • Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta.
 • Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare.
 • Resursele umane si materiale existente.
 • Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

3. PROIECTAREA SISTEMULUI

Proiectarea sistemului de management se efectueaza in baza Raportului de Evaluare elaborat in urma auditului diagnoza. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

4. INSTRUIREA ECHIPEI MANAGERIALE

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare, o foarte mare importanta o are constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management al clientului. In acest scop se organizeaza un curs cu urmatoarea tematica:

    Calitate: concept si evolutie

    Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000, seria 10000

    Acreditare si certificare

    Organizarea sistemului calitatii

    Documentatia sistemului de management al calitatii

    Costurile calitatii

5. ELABORAREA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

    Manualul calitatii

    Procedurile sistemului calitatii

    Instructiuni de lucru/descriere de procese

    Alte documente ale calitatii

Este de dorit nominalizarea echipei de proiect care ar trebui sa aiba urmatoarea structura:

 • Reprezentantul Managementului in calitate de Coordonator de proiect – Comitet de coordonare format din sefii principalelor compartimente
 • Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.

6. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII PROIECTAT

Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea consultantului, a sistemului calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:

    Efectuarea de audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;

    Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

7. AUDITARE FINALA – AUDIT PRECERTIFICARE

Aceasta etapa presupune efectuarea de catre echipa de consultanti a unui audit al sistemului calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta. Acest audit se va finaliza cu un raport de recomandari finale. In acelasi timp consultantul poate recomanda mai multe organisme de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

8. CERTIFICARE

Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.