Cursuri

EuroConsult Plus organizeaza cursuri pentru formarea auditorilor interni ai sistemelor

internationale de management (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 /HACCP, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 27001)

Rezervă un loc

*Numărul minim de participanți trebuie să fie de 12 cursanți
EuroConsult Plus organizeaza la cerere cursuri de management la sediul diferitelor organizatii, in localitatea acestora, urmand a stabili conditiile de organizare a cursului in-house.

Cursuri

Numele cursului
Perioada de desfășurare
Auditor intern pentru sistemul de management al sigurantei alimentelor ISO 22000:2018
IASI
19-20 IUNIE 2019
Auditor intern pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001:2105
IASI
26-27 IUNIE
Specialist in managementul deseurilor - curs autorizat ANC
IASI
20-21 IUNIE 2019
Specialist pentru laboratoare de etalonari si incercari ISO 17025:2018
IASI
23-24 MAI 2019